Sara Bransell

Om mig

Jag är fil. mag i psykologi och av socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut.

Sedan 1984 har jag arbetat med att lösa olika relationella problem i min yrkesutövning.